Ytring

Ytring
Meningshelhed som kan bestå af en Hel-
sætning, Sætningsemne eller et enkelt
udråb (interjektion).
Syn. Periode, mening, Sætning.
Zeugma Sammensætning af 2 uensartede led.
Ex: kærlighed og flødeskum

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ytring — yt|ring sb., en, er, erne, i sms. ytrings , fx ytringsret …   Dansk ordbog

  • Mening — Ytring. Syn. meningshelhed, periode …   Danske encyklopædi

  • Sætning — En ytring indeholdende subjekt og finit verballed samt evt. tilknyttede led. Syn. Ytring. Sætningstyper 1. Helsætning (Hovedsætning) 2. Ledsætning (Bisætning) Se også Indlejret sætning, Sætningsemne, Inkvit …   Danske encyklopædi

  • Observation — 1. Iagttagelse. 2. Efterlevelse. 3. Ytring …   Danske encyklopædi

  • Passou — Skrift(sted), ytring …   Danske encyklopædi

  • Sottise — Dumhed, tåbelig ytring …   Danske encyklopædi

  • obskønitet — ob|skø|ni|tet sb., en, er, erne (obskøn handling el. ytring) …   Dansk ordbog

  • paradoks — I pa|ra|doks 1. pa|ra|doks sb., et, er, erne (tilsyneladende selvmodsigende ytring el. situation) II pa|ra|doks 2. pa|ra|doks adj., t, e (paradoksal) …   Dansk ordbog

  • perfidi — per|fi|di sb., en, er, erne (det at være perfid; perfid handling el. ytring) …   Dansk ordbog

  • perfiditet — per|fi|di|tet sb., en, er, erne (det at være perfid; perfid handling el. ytring) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”